jetMutabakat Yardım Support Center

Contact Us

Mutabakat Listeleri

Ana ekrandaki sol menüden “İşlemler”i seçerek mutabakat listelerinin bulunduğu Mutabakat İşlemleri ekranına erişebilirsiniz.
Açılan ekranda mutabakat çeşitleri üç ayrı sekmede gösterilir:
 


Cari Hesap Mutabakatı için Cari Hesap, BS Mutabakatı için Form BS, BA Mutabakatı için Form BA sekmelerini kullanabilirsiniz. Tüm sekmelerdeki arayüz ve kullanım şekli birbirleriyle aynıdır.

Mutabakat çeşidini seçtiğinizde daha önce oluşturulmuş mutabakat listeleri gösterilir.

İlk sütundaki simge mutabakat listesinin aktarım kaynağını ifade eder.  simgesi özel SAP entegrasyonunu,  simgesi veritabanı bağlantısı veya çoklu Excel dosyası ile aktarımı,  simgesi de CSV dosyası ile kısıtlı manuel aktarımı ifade eder. Kurumunuzdaki entegrasyon yapısına göre Veri Aktarımı başlığını takip ederek yapacağınız aktarımlar için  simgesi gösterilir.

Firma Sayısı sütunu mutabakat listesinde toplam kaç muhatap firma bulunduğunu, Mutabık sütunu bunların ne kadar mutabık olduğuna, Mutabık Değil sütünü da ne kadarının mutabık olmadığına dair yanıt gönderdiğini belirtir.

Cevap Vermedi sütunu kaç firmanın henüz yanıt vermediğini, Ulaşmayan Mail sütunu gönderilen mutabakat e-posta iletilerinin ne kadarının alıcılara ulaştırılmadığını, Oluşturma mutabakat listesinin ne zaman oluşturulduğunu gösterir.

Kullanıcı sütunu mutabakat listesinin sorumlu kişisini belirtir. Bu değer, Cari Kayıtlar veri aktarımı esnasında MutabakatSorumluEmail alanında e-posta adresi belirtilen kullanıcıyı gösterir.

M/S Alanı sütunu mutabakat listesindeki firmaların müşteri mi satıcı mı olduklarını gösterir. Yalnız satıcı bulunan liste için “S”, yalnız müşteri bulunan liste için “M”, hem müşteri hem satıcı bulunan liste için “Tümü” ifadesi gösterilir.

Tarih Tipi sütunu mutabakat listesinin hangi tarih tipine göre oluşturulduğunu belirtir. Kayıt Tarihi için “KT”, Belge Tarihi için “BT” ifadesi gösterilir.

Detay Görüntüle simgesini  tıklayarak mutabakat listesinin detaylarına erişebilirsiniz.

Muhataplara e-posta iletisi gönderilmiş mutabakat listeleri için Mutabakatı Arşivle , henüz e-posta iletisi gönderilmemiş mutabakat listeleri için Mutabakatı Sil  seçenekleri görüntülenir.

  Arşivlediğiniz mutabakat listelerini görüntülemek için Arşiv Kayıtları anahtarını Açık konumuna getiriniz.

Powered by HelpSite